No bird soars in a calm.

No bird soars in a calm., 2023, etching, 7 x 5,2cm

Wilbur Wright, soaring through the sky,
Abstract horizons, Etching’s wings that fly,
No bird soars in a calm, they imply,
In artwork’s realm, Wright’s pioneering spirit, high.

Wilbur Wright, zwevend door de lucht zo vrij,
Abstracte horizonten, Etsen die vleugels verspreiden, oh zo blij,
Geen vogel zweeft in kalmte, zo verkondigen zij,
In het werk huist Wright’s pioniersgeest, hoog en blij.